Informatie alleen voor ouders

Kinderopvang Knotwilg heeft de visie, richtlijnen en het pedagogisch en didactisch handelen vastgelegd in beleidstukken en protocollen.

Ouders die een overeenkomst hebben met Kinderopvang Knotwilg kunnen de documenten inlezen via de inlogportal. Om de inlogportal te betreden heeft u
een inlogcode nodig. Indien u niet in het bezit bent van een code kunt u deze
aanvragen bij het management.