Vakantie en Sluitingsdagen 2020

Kinderopvang Knotwilg hanteert de vakanties voor de scholen in de regio Noord-Holland, zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Indien de school van uw kind hiervan afwijkt, worden de afwijkende dagen door kinderopvang Knotwilg beschouwd als studiedagen. De procedure voor opvang op studiedagen dient dan gevolgd te worden.

Vakanties

De vakanties die wij hanteren zijn:

• Voorjaarsvakantie – maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
• Meivakantie – maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020
• Zomervakantie – maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2020
• Herfstvakantie – maandag 12 oktober t/m vrijdag 16 oktober 2020
• Kerstvakantie – maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Kerstvakantie / Sluitingsdagen Van donderdag 24 december 2020 t/m donderdag 31 januari 2020 is kinderopvang Knotwilg gesloten. Op maandag 4 januari 2021 heten wij alle kinderen weer van harte welkom.

Studiedagen Kinderopvang Knotwilg

Kinderopvang Knotwilg heeft in het jaar 2020 geen studiedagen ingepland.

Nationale feestdagen

Op de volgende feestdagen is de opvang gesloten:

• Maandag 1 januari 2020 – Nieuwjaarsdag
• Maandag 13 april 2020 – 2de paasdag
• Maandag 27 april 2020 – Koningsdag
• Dinsdag 5 mei 2020 – Bevrijdingsdag
• Donderdag 21 mei 2020 – Hemelvaartsdag
• Maandag 1 juni 2020– 2de Pinksterdag