Inspectie

Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit bij Kinderovang Knotwilg. De GGD gaat na of Kinderovang Knotwilg de richtlijnen die zijn opgenomen in de Wet Kinderopvang naleeft. De inspectie wordt onaangekondigd uitgevoerd. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van Kinderovang Knotwilg op de volgende domeinen:
– groepsgrootte en PW-kind ratio
– ouders
– personeel
– de accommodatie
– de inrichting
– veiligheidsmanagement
– gezondheidsmanagement
– pedagogisch beleid en handelen
– klachten

De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport die wordt gepubliceerd in het landelijk register kinderopvang. Onder inspectierapporten treft u alle inspectierapporten van Kinderovang Knotwilg.

Brandweercontrole

Naast de GGD inspecteert ook de Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken het gebouw, ons brandplan, ons ontruimingsplan en onze brandmeldcentrale. Eén keer per jaar oefenen wij ons ontruimingsplan. Alle pedagogisch werkers van Kinderovang Knotwilghebben een EHBO en BHV cursus gevolgd.