Werkmethode en erkenning

De Vreedzame School
De vreedzame school methodiek is een systeem die in eerste instantie alleen werd toegepast op de basisscholen. Vanaf 2008 heeft de organisatie samen met de samenwerkende basisscholen in Amsterdam zuidoost scholing gevold op deze methodiek eigen te maken. Het centrale thema van De Vreedzame School is de attitude in positieve zin beĆÆnvloeden en het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de opvang ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (kinderen, medewerkers en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn, en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter sociaal- klimaat binnen de opvang. Door De Vreedzame School te implementeren binnen de opvang, bewerkstelligen wij dat de kinderen worden voorbereid op het leven in een democratische samenleving en stimuleren actief burgerschap.

KIJK!!
Kijk!! is een methode die wordt ingezet om de persoonlijke ontwikkelingen van een kind te observeren en te registeren. Aan de hand van deze observaties zijn wij in staat een kind gerichter te begeleiden in hun ontwikkeling. De ontwikkeling van een kind kan je onderverdelen in cognitief, sociaal, lichamelijk, emotioneel en kunstzinnig. Elk kind ontwikkelt zich op haar/zijn eigen tempo. Daarnaast kan de ontwikkeling op een bepaald gebied sneller gaan en op een ander gebied wat langzamer. KIJK!! leert ons te kijken naar het totaal plaatje. Op basis van het totaal plaatje kan een pedagogisch medewerker gerichter begeleiden. Zo kunnen in dezelfde groep 2 tot 4 jarigen, 3 kinderen deelnemen aan een knutselactiviteit waarbij de focus ligt op het stimuleren van de kunstzinnigheid of fijne motoriek en krijgen 4 andere kinderen extra begeleiding of uitdaging aangeboden in de taalontwikkeling.

VVE Piramide
VVE Piramide is een methode die wordt gebruikt om kinderen van 0 tot 7 jaar tijdens het spel te begeleiden in hun ontwikkeling. Bij Piramide speelt naast het stimuleren van de sociaal- emotionele en lichamelijke ontwikkeling er het stimuleren van de taal- en rekenkundige ontwikkeling een grote rol. Aan de hand van vaste thema’s die elk jaar terugkomen krijgen de kinderen in kleine groepen (4 kinderen) activiteiten aangeboden. Echter benadrukken wij dat VVE geen activiteit is, maar een werkmethode. Een verhelderend beeld kunnen wij u geven met het thema Herfst. Tijdens de herfst ondernemen wij een bewegingsactiviteit. Wij maken samen met de kinderen een herfstwandeling. Tijdens de wandeling verzamelen wij rode, bruine, gele en groene bladeren in verschillende formaten. En gebruiken al onze zintuigen, hoe zien de bladeren eruit, hoe voelen de bladeren aan, horen wij ze ritselen of hebben ze een geur? Wij verzamelen verschillende materialen, kastanjes, eikels, takken, paddenstoelen enz. Terug op de opvang, richten wij de thematafel in met de materialen die wij hebben gevonden, maar ook in de speelhoeken verrijken wij het spel van de kinderen. Door de materialen in de huishoek te plaatsen, maken wij tijdens ons spel een kastanje soep met als ingrediĆ«nten die materialen wij verzameld hebben en in de bouwhoek/autohoek brengen wij al die bladeren met die kiepwagen naar de composthoop. Maar met het materiaal heb je ook de kans om de rekenkundige begrippen aan te bieden. Hierbij ligt de focus om kinderen bekend te maken met begrippen als meer, minder, veel, weinig, kort, lang. Daarnaast leren wij de kinderen rangschikken en synchroon tellen met het materiaal. Tijdens het fruitmoment worden er herfstliederen gezongen. Door bewuster na te denken hoe je het taalaanbod implementeert in je werkwijze om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling, grijp je de kans om (taal)achterstanden te voorkomen, maar ook extra uitdaging te bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben.